Történelmi emlékhelyek

http://www.emlekhelyeink.hu/content/media/www/mediastore/0/511/727/600x600/convert.jpg
Budapest
Kálvin téri református templom és Ráday Gyűjtemény
A pesti református gyülekezet első temploma 1830-ra épült fel, kriptájában nyugszik többek között a reformkori politikus Fáy András. A Ráday Gyűjtemény alapja Ráday Gedeon reprezentatív magánkönyvtára és a család levéltára. A Ráday utcai gyűjtemény Benda Kálmán munkája nyomán vált tudományos műhellyé.

A budapesti Kálvin tér, valamint a pesti református közösség története és emlékezete szorosan összekapcsolódik. A 18. század végén megalakult pesti református egyház 1801-ben kapott telket a templom megépítésére a mai Kálvin, akkori nevén Széna és disznókereskedők terén (Heuund Borstenviehhändler Platz). A gyülekezet első pesti templomát 1816-ban kezdték építeni klasszicista stílusban, Hofrichter József és Hild Vince tervei alapján. Az 1830-ra felépült templomban az 1838-as pesti árvíz jelentős károkat okozott. Az épületet Hild József tervei szerint állították helyre, ekkor készült timpanonnal zárt előcsarnoka is. A század közepére, főként Török Pál püspök munkájának köszönhetően létrejöttek a református oktatás és művelődés egyéb intézményei is a városrészben, például a református főgimnázium és a teológiai intézet. A tér és környéke a mai napig a magyarországi református közösség fontos szellemi központjának számít.

A templombelső egyik leglátványosabb eleme, az orgona a bécsi Deutschmann orgonaépítő család munkája, amelyet 1891-ben újított fel az Angster cég. A templom déli oldalán található Kálvin terem ablakait Róth Miksa üvegfestmény-sorozata díszíti, amely többek között a református egyház történetében jelentős szerepet játszó személyeket ábrázolja (Bocskai István, Kálvin János, Bethlen Gábor). 1958-ig a templom előtt, a tér közepén állt az Ybl Miklós által 1880–1883 között készített neoreneszánsz Danubius-kút, amely ma a belvárosi Erzsébet tér egyik ékessége.

A templom kriptája Budapest egyik fontos kegyeleti- és emlékhelye. A kripta a 19. század első felében a neves pesti reformátusok temetkezési helye volt, olyan jeles személyeket temettek ide, mint a reformkori tudós és politikus Fáy András. A kripta hetvenkilenc sírfülkéjében összesen hetvenhárom személy nyugszik. Első halottja Hermina főhercegnő, József nádor felesége volt, aki 1817-ben ikreknek adott életet, a szülést viszont nem élte túl. Földi maradványait 1817 szeptemberében helyezték az altemplomba, amelyek az 1838-as pesti árvíz után a budavári nádori kriptába kerültek. Az „árvízi hajós”, Wesselényi Miklós sírja ma Zsibón, a családi mauzóleumban található, 1850-ben egy éven keresztül viszont az ő nyughelye is a Kálvin téri templom kriptájában volt fiatalon elhunyt lányával, Helénával együtt. A kriptában találjuk továbbá Balogh Pál orvos, Báthory Gábor református püspök, Bethlen Elek történész, Csorba József orvos, Fáy Gusztáv zeneszerző és Péchy Imre jogász nyughelyét. Miután Pest városa 1868-ban közegészségügyi okokból megtiltotta a temetkezést a város belterületén, a kriptát egyes feljegyzések szerint egy ideig szenespinceként is használták. A 2014 januárjára felújított különleges temetkezési hely hosszú évtizedek után ismét látogatható.

A Ráday utca 28. szám alatt működő Ráday könyvtár alapgyűjteménye a Ráday család egykori főúri magánkönyvtára és a családi levéltár anyaga volt. A család gyűjtőmunkája már a 17. században, Ráday (I.) Pál tevékenységével elkezdődött, aki elsősorban a teológiai témájú, illetve a magyar nyelvű irodalom beszerzéséről gondoskodott. Az általa megkezdett munkát fia, Ráday Gedeon folytatta a 18. század során, a család péceli kastélyában pedig könyvtártermet rendeztek be. Az állományt – amely 1861-ben vásárlás útján a református egyház tulajdonába került – 1912 nyarán költöztették jelenlegi helyére, 1913 februárjától pedig már a nagyközönség előtt is nyitva áll. A Dunamelléki Református Egyházkerület levéltára a 20. század közepétől a gyűjtemény része, amely – Benda Kálmán munkájának köszönhetően – tudományos műhellyé is vált.

 

Református templom

Cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 7/a

Telefon: 1/217-6769, 1/215-4362

E-mail: budapest-kalvin.ter@reformatus.hu

Honlap: www.parokia.hu/lap/kalvin-teri-reformatus-egyhaz 

Nyitva: mindennap.

(Az adott heti alkalmak a református templom honlapján olvashatóak csatolt dokumentumként.)

 

Ráday Gyűjtemény

Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 28.
(A Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának földszintjén.)

Telefonszám: 1/217-6321

E-mail: raday.konyvtar@hotmail.com

Honlap: radaygyujtemeny.hu

Nyitvatartás:

    - hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 9:00-17:00

    - kedd: 13:00–17:00

    - szombatonként: 9:00–13:00

    - egyházi és állami ünnepeken: zárva

    - július és augusztus folyamán: zárva, hetente egy teljes nyitvatartási nappal (hétfőn).

 

Kapcsolódó képek